Header

Søk læreplass

Dersom du tar sikte på å avlegge fag- eller svenneprøven i et lærefag, kan du inngå lærekontrakt med YOKH og få opplæringen i en lærebedrift. Da er du lærling.

Du søker læreplass i bedift via søkerportalen VIGO.no

Søknadsfrist 1.mars. Husk MinID. Du trenger passord, fødselsnummer og mobiltelefon.

Du kan i tillegg sende søknad direkte til YVIA, se kontaktinfo.

Viktige forutsetninger for å få læreplass i tillegg til faglige kunnskaper er lavt fravær og god orden. Husk at bedriftene velger selv hvem de skal ta inn som lærlinger.

En del elever i videregående skole skaffer seg lærebedrift allerede før de er ferdig på skolen. Mange får læreplass formidlet av utdanningsetaten og opplæringskontorene. De av dere som ikke selv har formidlet lærebedrift, og heller ikke har fått læreplass formidlet av utdanningsetaten eller opplæringskontorene kan kontakte YVIA direkte.