Header

Bli lærebedrift

Bli medlemsbedrift i YOKH - kontakt oss i dag.
Telefon 41666320

• Å være lærebedrift kan betraktes som et samfunnsansvar der

bedriftene må bidra til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere for dagens og morgendagens samfunn innenfor rammen av videregående opplæring.

• Mange bedrifter ser også på fagopplæringen som et bransjeansvar og går sammen om rekrutteringskampanjer for å sikre tilstrekkelig antall faglærte

i forhold til arbeidslivets behov.

• Å være lærebedrift kan også være et tiltak for å sikre rekruttering til egen bedrift. Gjennom læretida avdekkes lærlingens kompetanse både faglig og personlig, og gjennom lokal tilpasning kan bedriften sikre at lærlingen er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften.

• Mange bedrifter bruker det å være lærebedrift som en del av sin

markedsføring eller omdømmebygging. Som lærebedrift må en foreta en bedriftsbasert vurdering av opplæringen. Det skjerper blikket og kan rette oppmerksomheten mot forhold som vil bety en forbedring av bedriftens egen produksjon og av bedriften som lærebedrift.

• Opplæring innebærer også en systematikk som kan bidra til å styrke bedriften som en lærende organisasjon.