Header

Rørlegger

Rørlegger

Rent drikkevann og rensing av avløpsvann har mye å si for hygienen og miljøet i et moderne samfunn. Arbeidsoppgavene til rørleggeren varierer fra enkle reparasjoner i boliger til kompliserte rørinstallasjoner med automatisk styring der arbeidet blir utført etter tegninger og beskrivinger.  
Opplæringen skal medvirke til å sikre kompetanse på ledningsnett i grunnen, installasjon, service og reparasjon av sanitæranlegg, vannboren varme og tekniske anlegg. Videre skal opplæringa medvirke til energiutnytting på best mulig måte ved hjelp av varmepumpeteknikk og ved automatisering av energianleggene. Installasjon av varmeanlegg er viktig for godt inneklima i bygninger og for det ytre miljøet.  
Opplæringen skal også medvirke til å fremme, kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise den bredden faget har som tradisjonelt håndverk. Opplæringen i faget skal sikre krava til helse, miljø og sikkerhet (HMS).  
Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er rørlegger.

Utdanningsløp normalt

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg2 Klima- energi- og miljøteknikk

Vg3 2,5 år opplæring i bedrift